Nymburk - Náměstí Přemyslovců

Společně v týmu Ing. arch. Arnošt Hradil, Ing. Petr Hodonický, Ph.D., Ing. Iva Hradilová a Ing. Iveta Kopřivová jsme se účastnili ideové urbanisticko-architektonické soutěže Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce.

Koncepce návrhu Náměstí Přemyslovců odpovídá soudobým trendům tvorby náměstí tohoto významu i měřítka. Nové řešení respektuje charakter místa - vychází z hlavních prostorových, provozních a funkčních souvislostí. Návrh počítá s plnohodnotným pěším propojením náměstí a okolních ulic, čímž je akcentována centrální zóna města. Nově je počítáno se zklidněním dopravy v ulici Tyršova, čímž dojde k adekvátnímu propojení náměstí s dalšími významnými budovami města (Hálkovo městské divadlo, Muzeum, Sokolovna).

Návrh sceluje plochu náměstí. Nové řešení pracuje s jednotnou výškovou úrovní. Do této plochy jsou vloženy ústřední body kompozice rozvíjející dominanty náměstí - budova Radnice se svým nástupním prostorem a novým prvkem modelu města s vodním motivem řeky Labe, centrální shromažďovací prostor s morovým sloupem a vodním zrcadlem a nový objekt polyfunkčního pavilónu "Pod korunami" (stromů/králů), který může sloužit pro různé kulturní akce i pravidelně se konající trhy. Tyto dominanty jsou umocněny jasně definovanou plochou dlažby.

Významným aspektem celého návrhu je usměrnění dopravy upřednostňující pěší provoz nad automobilovou dopravou, přičemž respektuje nejfrekventovanější pěší tahy. Nové trasování komunikace 1. třídy vytváří adekvátní nástupní prostor budovy Městského úřadu. Doprava v klidu je rozmístěna po obvodu náměstí tak, aby obyvatelé města mohli pohodlně využívat všech jeho služeb.

Detail náměstí doplňují prvky v jednotné bronzově zlaté barvě, které je v prostoru náměstí rozmístěn dynamicky dle provozních vztahů, funkcí i kompozičního záměru.

     Protokol o průběhu soutěže je dostupný na www.cenapp.cz nebo na www.cka.cz

 

 

 

Strony internetowe