Dvůr Holasovice

Cílem soutěže bylo najít vhodné řešení Dvora Holasovice, které by do budoucna mohlo sloužit jako srdce obce. Předmětem návrhu bylo najít způsob propojení řešeného území se zbytkem obce Holasoice a najít vhodný způsob provozního a prostorového uspořádání v rámci Dvora. Nyní se zde nachází muzeum a další nevyužívané hospodářské stavby, pro které obec hledá novou náplň. Principem je najít způsob, jak do prostoru vlastního Dvora vtáhnout život místních obyvatel, kteří by tuto část obce vnímali jako hlavní centrální prostor.

Náš ideový návrh zcela nově řeší základní provozní vztahy uvnitř území, kde doprava ustupuje hlavnímu záměru navrhovaného konceptu. Upřednostňujeme pěší pohyb a celkovou obyvatelnost řešeného území před automobilovou dopravou, která nyní nevhodně přetíná hlavní centrální prostor a omezuje tak pohyb pěších. Nově otevíráme pohledy do druhého dvora, který vizuálně propojujeme s prvním dvorem, ale hmotu chybějící stavby zanecháváme v podobě zastřešené tržnice, která by do budoucna mohla být oním hlavním prvkem přitahující sem život místních obyvatel.

Zajímavým momentem by mohl být návrat chybějící hmoty stavby novou výstavbou v podobě polyfunkčního domu, který by nabízel drobné služby a moderní bytové bydlení nad terasami zajišťující propojení ulice pod Dvorem s centrálním prostorem Dvora.

Nově navrhujeme budoucí možnou funkci stávající opuštěné budovy kravína. Nově by zde mohl vzniknout Domov pro seniory s rozsáhlými terapeutickými zahradami navazujícími na okolní krajinnou zeleň nabízející vycházky podél řeky Opavy.

Protokol o soutěži, zadávací dokumentaci apod. naleznete na http://www.obec-holasovice.cz/

 

 

Strony internetowe