Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí

Cílem architektonické soutěže bylo najít vhodné návrhové řešení nového objektu Smuteční obřadní síně, jež by vhodně doplnila volný prostor hřbitova a zároveň splnila funkční i estetické požadavky.

Návrh rozděluje prostor do tří částí - nově navržený objekt Smuteční obřadní síně s provozními prvky, prostor kolumbárií s rozptylovou loučkou a parkové úpravy dotvářející pietní atmosféru místa
a zajišťující nerušený provoz okolních funkcí hřbitova během probíhajících obřadů uvnitř i vně nového objektu.

Objekt Smuteční obřadní síně je zaříznut na východní straně do terénu a na straně vstupu je vyrovnání výškového zlomu řešeno schodištěm po celé délce objektu. Konfigurace terénu a umístění stavby umocňujě atmosféru důstejného odchodu a zároveň napomáhá diskrétnosti průběhu smutečního obřadu.

Soutěže se účastnilo celkem 61 návrhů.

více na http://www.valasskemezirici.cz/doc/42201/
            http://www.valasskemezirici.cz/doc/41364/

Strony internetowe