Mestský úrad v Leopoldove

Cílem soutěže bylo vytvořit návrh stavby nového objektu Městského úřadu v Leopoldově a přilehlých prostanství. Stavba by měla vytvořit nové administrativní a společenské centrum pro občany města, kteří by zde mohli využívat nejen prostory úřadu a souvosejících institucí, ale i veřejného prostoru, který by nový objekt Městského úřadu definoval.

Nově navržená stavba respektuje stávající okolní zástavbu, svými dispozicemi na ni navazuje a reflektuje provoz v území. Prosklená fasáda budovy, tak vytváří komunikaci interiéru s exteriérem, která je podrtžena centrálním průchozím koridorem skrze celý objekt stavby, který je umocněn použitým materiálem i svou dimenzí.

Celkem se soutěže účastnilo 52 soutěžních návrhů.

více na http://www.sutazleopoldov.sk/

 

 

Strony internetowe