Architektura

Veškerá dokumentace je prováděna výhradně za pomocí počítačů, výstupem jsou vizualizace a animace ve fotorealistickém provedení a samozřejmě projektová dokumentace s použitím platných norem a standardů EU.

V čele projektového týmu je autorizovaný architekt, který provází klienta od prvotní myšlenky, konzultací a architektonické studie, přes realizaci projektu, autorského dozoru stavby, až ke kolaudaci.

Návrh na rekonstrukci baru
Prezentační a technické centrum
Studie komunitního domu pro seniory v Ostravě-Michálkovicích
Zpracovali jsme projekt prověření zastavitelnosti území rozvojové plochy města Šenov.
Vizualizace k projektu rodinného domu
Architektonická studie zábavního parku
Cílem soutěže bylo vytvořit návrh stavby nového objektu Městského úřadu v Leopoldově a přilehlých prostanství. Stavba by měla vytvořit nové administrativní a společenské centrum pro občany města, kteří by zde…
Cílem architektonické soutěže bylo najít vhodné návrhové řešení nového objektu Smuteční obřadní síně, jež by vhodně doplnila volný prostor hřbitova a zároveň splnila funkční i estetické požadavky.
Cílem soutěže bylo najít vhodné řešení Dvora Holasovice, které by do budoucna mohlo sloužit jako srdce obce. Předmětem návrhu bylo najít způsob propojení řešeného území se zbytkem obce Holasoice a…
- architektonická studie byla projednána a pokračuje se na dalších fázích projektu.
Společně v týmu Ing. arch. Arnošt Hradil, Ing. Petr Hodonický, Ph.D., Ing. Iva Hradilová a Ing. Iveta Kopřivová jsme se účastnili ideové urbanisticko-architektonické soutěže Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce.
Strony internetowe